Scurt istoric

SAEM ROMÂNIA

În 1949 a reînceput instalarea unităţilor energetice în centralele termo şi hidroelectrice din ţara noastră.

Formaţiile de montaj mecanic şi electric s-au constituit în “Întreprinderea Electromontaj”.

Începând cu anul 1953, formaţiile sale au devenit şantiere şi la începutul anului 1957 s-a constituit “Grupul de Şantiere-Montaj al Centralelor Electrice”. Din acesta, în 1962 s-a creat “ENERGOMONTAJ”, o întreprindere de montaj a centralelor electrice ce urmau a fi construite în România.

În perioada 1950-1956 - au fost instalate unităţi de capacitate mică (generatoare Diesel de 3600 CP şi turbine cu abur de 12 MW).

În 1956 - a fost pusă în funcţiune prima unitate de 50 MW, după care dezvoltarea s-a produs rapid, atât pentru termocentrale cât şi pentru hidrocentrale.
Primele unităţi în ordinea crescătoare a puterii instalate s-au pus în funcţiune astfel:

 • în 1963 - 100 MW la CTE Luduş-Iernut;
 • în 1964 - 150 MW la CTE Paroşeni;
 • în 1966 - 200 MW la CTE Luduş-Iernut;
 • în 1967 - 315 MW la CTE Işalniţa-Craiova;
 • în 1976 - 330 MW la CTE Rovinari;

Unităţile hidrocentralelor electrice s-au pus în functiune astfel:

 • în 1960 - 1962 - 210 MW la CHE Bicaz;
 • în 1971 - 1050 MW la CHE Porţile de Fier I;
 • în 1973 - 510 MW la CHE Lotru-Ciunget;
 • în 1975 - 1994 - 1095,5 MW la CHE Olt Inferior;
 • în 1985 - 1986 - 216 MW la CHE Porţile de Fier II;
 • în 1987 - 335 MW la CHE Râul Mare-Retezat.

Din 1972 - Energomontaj a participat la realizarea unor proiecte în străinătate, prin intermediul întreprinderilor de comerţ exterior.

Astăzi lucrăm în afara ţării, pe contracte directe.

În 1993 - Energomontaj devine societate comercială pe acţiuni, cu capital integral privat. Totodată, domeniul de activitate începe să se diversifice, trecându-se la fabricaţia unor furnituri necesare realizării lucrărilor de reparaţii capitale sau retehnologizări.

De asemenea, începe realizarea unor staţii de tratare a apei potabile şi a reţelelor de gaze naturale, termoficare, iluminat, telefonie, comandă şi automatizări pentru construcţii civile şi industriale; s-a diversificat portofoliul de contracte cu lucrări în industria cimentului, colaborând cu firmele străine la modernizarea fabricilor.
PIF grup nr. 1 de 50 MW din CET Arad;
PIF HA 1 - 27 MW din CHE Gogoşu, HA 2 - 70 MW din CHE Ruieni, HA 1 - 20 MW din CHE Călineşti, HA 2 - 5,5 MW din CHE Vădeni, HA 2 - 7,1 MW din CHE Scoreiu, HA 1 - 20 MW din CHE Călimăneşti.

În 1994

 • PIF HA 1 şi HA 2 de 5 MW din CHE Săcădat, HA 2 - 27 MW din CHE Gogoşu şi HA 2 - 20 MW din CHE Călimăneşti;
 • PIF grup nr. 4 de 50 MW din CET Bucureşti Progresu.
 • În 1995
 • PIF grup nr. 2 de 50 MW din CET Braşov;
 • PIF HA 1 - 70 MW din CHE Ruieni.
 • În 1996 - a fost pusă în funcţiune prima unitate energetică nucleară cu putere instalată de 700 MW, la care instalaţiile electrice de forţă, comandă şi semnalizare sunt realizate de Energomontaj.
 • Puterea instalată de Energomontaj în România în centrale termo şi hidroelectrice a ajuns până astăzi, la aproape 22 000 MW.
 • PIF primul HA de 13,25 MW din CHE Izbiceni;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 7,1 MW din CHE Avrig pe râul Olt;
 • automatizare sistem alimentare cu apă, Sf. Gheorghe.

În 1997

 • PIF primul grup de 50 MW din CET Bacău;
 • PIF HA 2 - 7,1 MW din CHE Avrig, HA 2 - 5,5 MW din CHE Tg. Jiu şi HA 2 - 8 MW din CHE Izvoarele.
 • staţia electrică 400 kV, Cernavodă.
 • În 1998
 • PIF HA 1 - 27,5 MW din Centrala Suplimentară Yugoslavă de la CHE Porţile de Fier II;
 • staţia electrică 400 kV, Mintia.

În 1999

 • reabilitare grup nr. 5 de 330 MW la CTE Rovinari şi grup nr. 1 de 330 MW din CTE Turceni;
 • modernizare staţii pompare, Timişoara;
 • reabilitare reţele în sistemul de alimentare cu apă, Braşov.

În 2000

 • PIF după retehnologizare HA 6 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) la CHE Porţile de Fier I;
 • PIF HA 2 - 27,5 MW din Centrala Suplimentară Yugoslavă de la CHE Porţile de Fier II;
 • reţea telefonică Haţeg şi Călan;
 • staţia electrică 400 kV, Arad.

În 2001

 • PIF după retehnologizare HA 5 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) la CHE Porţile de Fier I;
 • staţia electrică 110 kV, Crişul-Oradea.

În 2002

 • reabilitarea grupului nr. 4 de 330 MW la CTE Turceni;
 • PIF după retehnologizare HA 4 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) la CHE Porţile de Fier I;
 • PIF 2 HA x 3,8 MW la CHE Dragoslavele;
 • PIF 2 HA x 16.6 MW la CHE Cornetu;
 • staţie tratare ape Bistriţa;
 • staţii electrice 400/220 kV (CHE Porţile de Fier I); 400 kV (Urecheşti); 220 kV (Tr. Severin est, Calafat, Cetate).

În 2003

 • se încheie montajul Pasarelei peste Braţul Gogoşu pe Dunăre;
 • PIF după retehnologizare HA 3 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) la CHE Porţile de Fier I;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 10 MW, staţia de pompe Gâlceag;
 • modernizarea electrofiltrelor la cazanele 7A şi 7B la CET Işalniţa;
 • PIF grup cogenerare TG 2 x 25 MW; 2 x 135 t/h; 2 x 50 t/h - PETROM Petrobrazi;
 • amenajare linie de probă pentru trenurile electrice de metrou la magistrala 2 Bucureşti;

În 2004

 • începerea retehnologizării la CHE Porţile de Fier II;
 • PIF după retehnologizare HA 2 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) şi vană închidere rapidă la CHE Porţile de Fier I;
 • PIF HA 1 - 6 MW din CHE Subcetate;
 • PIF HA - 23 MW din CHE Rucăr;
 • modernizarea electrofiltrelor la cazanul nr. 1 de 525 t ab/h din CET Craiova II;
 • staţia electrică de 400/110 kV, Oradea Sud şi interconectare LEA 400 kV, Vulcăneşti la staţia electrică de 400 kV, Isaccea;

În 2005

 • PIF după retehnologizare HA 4 - 32,5 MW (creştere putere de la 27,5 la 32,5 MW) la CHE Porţile de Fier II;
 • PIF 2 HA x 5,5 MW la CHE Poiana Teiului;
 • PIF CHEMP Latoriţa;
 • modernizări şi reabilitări la echipamentele mecanice de la fabricile de ciment Holcim (Câmpulung Muscel, Turda, Alesd), Carpatcement (Fieni, Moroieni) şi Lafarge (Romcim Târgu Jiu);
 • staţia electrică 220 kV Slatina şi reparaţie staţia electrică 400 kV Turceni;
 • instalaţii electrice magazinele Selgros din Cluj, Arad, Craiova şi Oradea;
 • modernizare sistem telecomunicaţii CFR;
 • execuţie şi PIF sistem de contorizare staţii Transelectrica.

În 2006

 • PIF după realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a grupului nr. 5 de 330 MW la CTE Turceni;
 • PIF după realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a grupului nr. 3 de 330 MW la CTE Rovinari;
 • PIF a grupului nr. 4 de 150 MW la CTE Paroşeni;
 • finalizarea lucrărilor la hala de preomogenizare - Holcim Câmpulung;
 • începerea lucrărilor de reabilitare (echipament hidro si electro mecanic) la Ecluza Ro Porţile de Fier I;
 • începerea lucrărilor de reabilitare - turbină, generator, echipament mecanic şi electric, (20 grupuri) de pe cursul inferior al râului Olt (creştere putere de la 13,5 la 14, 5 MW);
 • PIF HA 2 - 6 MW din CHE Subcetate;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 5,7 MW din CHE Vălenii de Munte;
 • PIF MHC Latoriţa de 0,35 MW din CHE Lotru - Ciunget;
 • primul paralel la HA 1 - 5,5 MW din CHE Fughiu;
 • fabricaţie confecţii metalice şi echipamente pentru lucrări în ţară (fabrici de ciment din Fieni şi Câmpulung) şi străinătate (Islanda, Franţa, Kazakhstan);
 • modernizări staţii electrice din Iernut - 400/220 kV, Fundeni - 220/110 kV, Craiova Est 110/20/6 kV, Vâlcea Nord 110/20 kV;
 • PIF staţii electrice din Slatina - 400 kV, Paroşeni - 110 kV;
 • instalaţii electrice şi automatizări la magazinele Selgros din Ploiesti şi Bacău;
 • reabilitare sistem naţional de transport petrol.

În 2007

 • PIF după retehnologizare HA 1 - 194 MW (creştere putere de la 174 MW la 194 MW) la CHE Porţile de Fier I;
 • PIF după retehnologizare HA 3 - 32,5 MW (creştere putere de la 27,5 MW la 32,5 MW) la CHE Porţile de Fier II;
 • reabilitarea Ecluzei Herăstrău - Bucureşti;
 • finalizarea lucrărilor de montaj la HA 10 din Centrala sârbă “Privredno Drustvo-Hidroelektrane Djerdap”;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 5,5 MW la CHE Fughiu-Criş;
 • finalizarea lucrărilor de montaj electric şi de automatizare şi PIF turbogenerator la unitatea nr. 2 de 700 MW din CNE Cernavodă;
 • reabilitare, extinderi şi reparaţii la staţiile electrice: Fundeni 400/220/110/6 kV, Brazi Vest 400/220 kV, Timpuri Noi Băneasa 110/20 kV, Galaţi Centru 110 kV, Ghizdaru 110 kV, Transformator T6 Staţia Bucureşti Nord;
 • instalaţii electrice la magazinele Selgros din Suceava, Iaşi şi Galaţi;
 • staţia electrică 110/20 kV, Dacia Piteşti;
 • lucrări RK cu modernizări instalaţii electrice şi automatizări Bl3, Rovinari.

În 2008

 • PIF după reabilitare HA 1 şi HA 2 de 14,5 MW din CHE Ipoteşti şi CHE Drăgăneşti de pe cursul inferior al râului Olt (creştere putere de la 13,5 la 14,5 MW);
 • PIF după retehnologizare HA 5 - 32,5 MW (creştere putere de la 27,5 la 32,5 MW) la CHE Porţile de Fier II;
 • înlocuire poartă plană cap intermediar şi PIF (parţial) Ecluza Porţile de Fier I;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 2,2 MW din CHE Movileni - AHE râu Siret, pe sector Cosmeşti-Movileni;
 • PIF 2 HA x 0,16 MW la MHC Vălenii de Munte - AHE Mâneciu - Vălenii de Munte, pe râul Teleajen;
 • extindere CET Bucureşti Vest cogenerare TG 125 MW; TA 90 MW; HRSG 420 tab/h;
 • finalizare investiţie nouă: preîncălzire şi transport ciment 4000 t/zi - HOLCIM Câmpulung;
 • instalaţie de electrofiltre pentru cazane de 420 t/h pe lignit pentru limitarea emisiilor de praf la coşul de fum (cazanele 4 şi 6), RAAN ROMAG-TERMO;
 • lucrări de modernizare staţie 220/110 kV - Stupărei;
 • staţia electrică 400 kV Nădab;
 • modernizare şi retehnologizare staţii electrice de 400/220/110 kV - Iernut, de 220/110 kV - Floreşti şi de 110/20 kV - Miercurea Ciuc;
 • instalaţii electrice şi de automatizare la 17 magazine Selgros , SC Dacia Automobile, GRIRO.

În 2009

 • PIF după retehnologizare HA 7 - 32,5 MW (creştere putere de la 27,5 la 32,5 MW) la CHE Porţile de Fier II;
 • PIF după reabilitare HA 3 şi HA 4 de 14,5 MW (creştere putere de la 13,5 la 14,5 MW) din CHE Ipoteşti, CHE Drăgăneşti şi CHE Frunzaru de pe cursul inferior al Râului Olt;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 20 MW din CHE Râu Alb - AHE Bistra Poiana Mărului - Ruieni - Poiana Ruscă;
 • PIF HA 1 şi HA 2 de 17,5 MW din CHE Movileni - AHE râu Siret, pe sector Cosmeşti - Movileni;
 • montaj distribuitor CHE Dumitra, 3 x 10 MW si CHE Bumbeşti, 3 x 13,5 MW - AHE a râului Jiu pe sector Bumbeşti-Livezeni;
 • retehnologizare HA 2 - 175 MW la CHE Lotru - Ciunget;
 • alimentare cu apă Comuna Creţeni, jud. Valcea;
 • lucrări reparaţii şi modernizări termocentrale: CTE Rovinari (grup nr. 6 - sistem subpresiune inclusiv instalaţii electrice şi de automatizare), CET Sud Timişoara (instalaţie zgură şi cenuşă), CTE Deva (grup nr. 6);
 • lucrări de retehnologizare şi modernizare la diferite fabrici de ciment (fabricaţie şi montaj): Fabrica de ciment Deva (instalaţii mecanice), CHE Bicaz (conversie filtru electrostatic în filtru cu saci);
 • staţie electrică de 6/0,4 kV pentru alimentare staţie concasare CTE Rovinari.

În 2010

 • PIF după retehnologizare HA 8 - 32,5 MW (creştere putere de la 27,5 la 32,5 MW) la CHE Porţile de Fier II;
 • lucrări de reparaţii HA 5 - 194 MW şi VIR la CHE Porţile de Fier I;
 • înlocuire poartă plană de serviciu, cap amonte; realizare staţie nouă golire ecluză şi reluare navigaţie - cap amonte - Ecluza Română Porţile de Fier I;
 • finalizare montaj CHE Plopi, 2 HA x 6,5 MW şi CHEMP Râul Alb, 2 HA x 0,5 MW;
 • retehnologizare HA 1 şi HA 3 de 175 MW la CHE Lotru Ciunget;
 • PIF AHE Bistra - Poiana Mărului - Ruieni - Poiana Ruscă. Căderea Ruieni. Căderea Râul Alb;
 • PIF după retehnologizare CHE Lotru Ciunget;
 • PIF CHE Plopi. AHE râul Strei, Sector Subcetate-Simeria;
 • montaj echipamente şi conducte centrala cu cogenerare de 25 MW la CET Dalkia Brazi;
 • înlocuire stator generator bloc nr. 3 de 330 MW din CTE Rovinari;
 • lucrări reparaţii şi modernizări termocentrale: Dr. Tr. Severin (mase, electrofiltre), Turceni (eco K7), Işalniţa (conducte K7A şi B şi K8A şi B, turn răcire), CET Sud Timişoara (două linii de filtre de demineralizare);
 • reţele termoficare Timişoara;
 • reabilitare braţ montaj cota +112 m bloc nr. 6 la CTE Rovinari;
 • mărirea stabilităţii depozitelor de zgură şi cenuşă din SE Işalniţa şi Craiova II, Valea Mănăstirii (instalaţii şlam dens) - mecanic şi electric;
 • reparaţie şi modernizare electorfiltru nr. 1 şi 2, cazan nr. 1 de 420 tab/h din CET Arad;
 • lucrări de retehnologizare şi modernizare la diferite fabrici de ciment (fabricaţie şi montaj): Carpatcement Fieni (moară şi transport ciment), Holcim Câmpulung (transportor şi mori, încărcare transportor şi clinker în vagoane), Aleşd (mărire capacitate cuptor clinker);
 • PIF după montare cazan nr. 4 de 260 tab/h şi executare instalaţii aferente la centrala Lukoil Energy;
 • instalaţii electrice la Selgros, sector 6, Bucureşti;
 • modernizare balizaj luminos al pistei de decolare - aterizare Aeroport Satu Mare;
 • lucrări electrice la staţiile CFR (Mircea Vodă, Cernavodă, Medgidia, Feteşti şi Dorobanţi Basarabi);
 • retehnologizări şi modernizări staţii electrice de 400/110/20 kV (Gura Ialomiţei); 220/110 kV (Peştiş); 220/20 kV (Işalniţa); 110/20 kV (Traianu);
 • S.E. de 110/33 kV (parc eolian), Valea Nucarilor;
 • reţea cablu de 30 kV (parc eolian), S.E. Sălbatica.

În 2011

 • PIF dupa retehnologizare HA 2 de 32,5 MW (crestere putere de la 27,5 MW la 32,5 MW) la CHE PdF II;
 • PIF dupa reabilitare HA 1 si HA 2 de 14,5 MW la CHE Frunzaru si CHE Rusanesti si HA 1 de 14,5 MW la CHE Izbiceni, (crestere putere de la 13,5 MW la 14,5 MW), de pe cursul inferior al raului Olt;
 • PIF 2 HA x 0,5 MW la MHC Rau Alb. AHE Bistra Poiana Marului - Ruieni - Poiana Rusca;
 • PIF 2 HA x 0,25 MW la MHC Voineasa I, II si III;
 • devierea apelor prin baraj, faza II. AHE raul Olt, sector Cornet - Avrig. CHE Racovita;
 • alimentare cu apa comunele Danicei si Tulnici, jud. Valcea;
 • realizare sistem comunicatie cu fibra optica intre CHE Clabucet si baraj Pecineagu;
 • acumularea Pecineagu - marirea gradului de siguranta;
 • instalatie de desulfurare umeda a gazelor grup nr. 3 si 6 de 330MW la CTE Rovinari (mecanic si electric);
 • modernizare electrofiltru bloc nr. 4 de 330 MW din CTE Turceni (mecanic si electric);
 • instalatie slam dens, depozit nou de zgura si cenusa Garla, CTE Rovinari;
 • construirea unei centrale cu ciclu combinat, 2 cazane x 400 tab/h, in cadrul Rafinariei Petrobrazi din Brazi (Metka - General Electric);
 • reconstructie CET II Petrotel Teleajen - Lukoil;
 • reabilitare brat montaj cota +112 m, bloc nr. 3, CTE Rovi-nari;
 • lucrari de modernizare, reparatii si fabricatie la fabricile de ciment Fieni si Bicaz;
 • suprainaltare compartiment II depozit zgura si cenusa Utvin, CET Timisoara Sud;
 • depozit zgura si cenusa, CET Isalnita;
 • lucrari de montaj (benzi, silozuri, filtre si pompe) linie noua de granulare, sectia de azotat Azomures;
 • modernizare si reparatii statii electrice de 220/110 kV (Barbos); 220 /110/20 kV (Turnu Magurele); 400/110 kV (Medgidia Sud); 110/20/6 kV (Tamadau-Dobrogea); 110/20 kV (Studina); 220/110/20/60 kV (Fabrica de Antibiotice Iasi); 110/20 kV (Milcov);
 • montare si instalare echipamente electrice, CET Brazi (860 MW);
 • lucrari de instalare la Reteaua Nationala a centralelor eoliene Salbatica 1 si 2 (110 kV);
 • inlocuire cabluri electrice (220 kV), CHE Mariselu;
 • retele in centrale eoliene pentru producerea energiei electrice, statia electrica de 110/20 kV, Mihai Viteazu;
 • statii electrice de 110 kV si medie tensiune (asigurarea rezervei DASF), Electrica .

În 2012

 • PIF dupa retehnologizare HA 6 de 32,5 MW (crestere putere de la 27,5 MW la 32,5 MW) la CHE PdF II;
 • PIF dupa reabilitare HA 3 si HA 4 de 14,5 MW la CHE Rusanesti si HA 2 si HA 3 de 14,5 MW la CHE Izbiceni (crestere putere de la 13,5 MW la 14,5 MW), de pe cursul inferior al raului Olt;
 • PIF HA 1 si HA 2 de 17,6 MW, CHE Robesti;
 • retehnologizare poarta buscata de serviciu la Ecluza Ro CHE PdFI;
 • modernizare vana plana priza, CHE Clabucet;
 • inlocuire generator bloc nr. 7 de 330 MW, CTE Turceni;
 • fabricatie si montare 2 cazane de 52 MW, CET Botosani;
 • reabilitare CAF 1 x 100 Gcal/h, CET Letea Bacau;
 • modernizare instalatie desprafuire electrofiltre cazan nr. 7 x 420 tab/h, CET Govora;
 • lucrari electrice si de automatizare statii electrice de 110/20 kV (Brezoi si Poiana Brasov);
 • linie electrica subterana (LES) si linie electrica aeriana (LEA) de 110 kV, CHE Robesti;
 • instalatii electrice la magazinul Selgros, Constanta 2;
 • lucrari electrice de instalare la reteaua nationala a centralei eoliene Insuratei de 110 kV, jud. Tulcea;
 • retehnologizare si modernizare statii electrice de 400/220/110 kV (Lacul Sarat, jud. Braila); de 110/20 kV (Cauciuc, jud. Gorj); de 220 kV si celule 20 kV (Cetate, jud. Dolj); de 6 kV (Uzina Termica Midia, jud. Constanta), de 220/110/20 kV (Pitesti Sud);
 • centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice de 3,5 MW, jud. Botosani;
 • reabilitare si modernizare instalatii electrice si automatizare, bloc nr. 6 de 330 MW, CE Rovinari;
 • modernizare sistem de automatizare si protectii cazane de 510 tab/h, grup nr. 7 de 330 MW, CET Isalnita.

În 2013

 • PIF dupa reabilitare HA 4 de 14,5 MW la CHE Izbiceni (crestere putere de la 13,5 MW la 14,5 MW), de pe cursul inferior al raului Olt;
 • retehnologizare poarta buscata de reparatii la Ecluza Ro CHE PdFI;
 • finalizarea lucrarilor de montaj HA 1 si HA 2 de 17,6 MW, CHE Racovita;
 • modernizare vana plana priza apa, Baraj Pecineagu;
 • realizare sistem comunicatie cu fibra optica intre CHE Clabucet si Baraj Pecineagu;
 • finalizarea lucrarilor de montaj la HA 1 de 19,5 MW, AHE Rastolita;
 • instalatii de colectare uscata zgura si cenusa (mecanic + electric), CET 2 Iasi;
 • reparatii LN 4 sistem sub presiune, bloc nr. 4, CE Rovinari (mecanic + electric);
 • modernizare vaporizator K7A si K7B, CET Isalnita;
 • depozit zgura si cenusa (slam dens), CTE Turceni;
 • instalatie de desulfurare umeda a gazelor, CET Craiova II;
 • confectii metalice, instalatii desulfurare gaze ardere bloc nr. 7 si 8, CET Isalnita (mecanic + electric);
 • retehnologizare CAF 2 si CAF 4, CET Centru Timisoara;
 • retehnologizare cazan abur nr. 1, 2 si 3, CET Sud Timisora (lucrari mecanice si electrice);
 • extindere instalatie slam dens bloc nr. 3 si 6, CE Rovinari;
 • montaj electropompe alimentare cazane, statie pompe stins incendiu, lucrari hidrotehnice, CET 2 Petrotel Lukoil;
 • modernizare electrofiltru 1 si 2, cazan nr. 6 de 420 tab/h, CET Govora;
 • reparatii mori carbune si benzi redller, cazan nr. 7 si 8 la CET Isalnita;
 • implementare proiect instalatii de desulfurare gaze de ardere, cazan nr. 7 de 420 tab/h, CET Govora;
 • instalatie de desulfurare a gazelor umede cu instalatii comune de reactiv si produs final, grup nr. 4, CE Rovinari;
 • marirea gradului de siguranta la statiile electrice de 400/220/110/10 kV, Bucuresti Sud;
 • retehnologizare si modernizare statii electrice de 220/110 kV (Targoviste); 110/20/10 kV (Pipera); 110/20/6 kV (Popesti Leordeni); 110/20 kV (Cismeaua Noua
 • Dobrogea); 110 kV (Vaslui); de 110/20/6 kV (Barbatesti, jud. Gorj); de 20/6 kV (Tg. Jiu Debarcader); de 110/20 kV (Barsesti, jud. Gorj); de 110/35 kV (Baltagesti, jud. Constanta); de 6 kV si 0,4 kV, CTE Turceni; de 20 kV, Focsani Vest;
 • modernizare celule medie tensiune la statia electrica Uricani de 110 kV, jud. Hunedoara;
 • instalatii electrice la magazinul Selgros, Iasi;
 • lucrari electrice de instalare la reteaua nationala a centralei eoliene Valea Nucarilor de 110 kV, jud. Tulcea;
 • lucrari electrice si de automatizare la centralele electrice eoliene: Targusor (jud. Constanta); Banca, Ivesti, Falciu 1 si Falciu 2 (jud. Vaslui); Movila
 • Facaeni;
 • lucrari statie electrica de transformare de 110/20 kV (Mireasa) si linie electrica subterana de 110 kV (intre Mireasa si Galbiori), jud. Constanta;
 • retehnologizare statie electrica de 220/110 kV, Mintia;
 • modernizare releu benzi transportoare, Fabrica de ciment Chiscadaga;
 • modernizare LEA la statia electrica de 20 kV, Slatina
 • Oporelu;
 • utilitati publice in parcul industrial EURO BUSINESS, Oradea. Etapa I-a.

Clienţi şi parteneri

Vezi proiectele noastre