1. Montaj, reparare şi retehnologizare

 • cazane de apă caldă, max.100 Gcal/ h; pmax=20 bar; Tmax=1500C
 • cazane energetice de abur: max. 1035 to/h ; pmax=200 bar; Tmax=5700C
 • conducte de abur: pmax=200 bat; Tmax=5700C
 • conducte de apă fierbinte pmax=400 bar; Tmax= 3100C
 • turbine: max 330 MW
 • recipienţi sub presiune: Vmax=200 mc; pmax=100 bar; Tmax =5000C
 • macarale turn: Mmax = 1000 t.m.
 • macarale portal şi poduri rulante: Qmax=50 t; Lmax=42 m
 • conducte de gaze şi aer
 • coşuri de fum metalice
 • rezervoare metalice de apă şi produse petroliere Vmax=20000 mc
 • structuri metalice civile şi industriale diverse
 • electrofiltre şi filtre cu saci
 • ventilatoare, pompe şi motoare diverse
 • diverse circuite şi instalaţii tehnologice (apă, abur, vid, azot, păcură, gaze naturale, incendiu, etc.)
 • benzi transportoare
 • piloni pentru telecomunicaţii (telefonie, radio-TV, etc.)
 • reţele de alimentare şi distribuţie; bransamente de gaze naturale şi apă în oţel şi PEHD
 • reţele de canalizare PVC; PEHD
 • instalaţii tehnologice aferente diverselor industrii

2. Fabricaţie

 • componente pentru cazane de apă fierbinte şi abur (pereţi membrană, economizoare, supraîncălzitoare, colectoare, ţevi fierbătoare, preîncălzitoare de aer, conducte de aer şi gaze, coşuri de fum metalice, coturi, curbe, reducţii, etc.) -cu parametri de la pct D1.
 • componente de conducte de abur şi apă fierbinte (tronsoane, ţevi, reducţii, suporţi, bosaje, etc.) cu parametrii de la punctul D.1.
 • recipienţi sub presiune – cu parametrii de la punctul D.1.
 • rezervoare metalice diverse (bloc sau subansamble).
 • componente pentru circuite de joasă, medie şi înaltă presiune
 • piloni metalici
 • elemente de benzi transportoare
 • elemente de electrofiltre şi filtre cu saci
 • diverse conducte de aer şi gaze
 • elemente de macarale şi poduri rulante
 • structuri metalice civile şi industriale de orice mărime (stâlpi, grinzi, buncări, platforme, căi de acces, balustrăzi, grătare zincate termic, trepte de scară zincate termic, căi de rulare)

Structuri metalice pot fi din profile normale (UNP, INP, L); europrofile (HEA , HEB, HEM, IPE, UPE) sau din secţiuni compuse prin sudură – de orice mărime .

Fabricarea se execută în spaţii specializate dotate corespunzător cu instalaţii de ridicat.

3. Lucrări de sudură

 • sudori autorizaţi ISCIR(CR9) si TUV (EN287)
 • proceduri omologate ISCIR (CR7) si TUV (EN288)
 • procedee de sudare
  • manual electric cu electrozi înveliţi –111
  • manual electric cu electrod W şi gaz inert TIG/WIG(Ar)-141
  • oxiacetilenic – 311
  • semiautomat în mediu de gaze amestec (corgon 18-80%Ar+18%CO2)-135
  • automat în mediu de gaze amestec (corgon)
 • sudare oţeluri carbon, slab aliate, înalt aliate, inox

4. Tratarea suprafeţelor

4.1 SABLARE

 • sablare cu alice metalice, în spaţiu specializat cu instalaţie cu încărcare automată şi desprăfuire dotat cu pod monogrindă 5tf
 • grad max.de sablare – Sa3
 • rugozitate: în funcţie de cerinţe
 • norme aplicabile: SIS 055900; STAS; ISO; DIN; ASTM.

4.2 VOPSIRE

 • vopsire în hală specializată, cu exhaustare şi dotată cu pod monogrindă 5tf
 • vopsire cu diverse grunduri şi vopsele conform specificaţiilor clientului
 • vopsiri 30-500 m
 • procedee: airless cu maşini specializate pneumatice sau electrice; manual.
 • controlul grosimii cu grosimentru ultrasonic

4.3 Spălare chimică şi pasivizare a diverselor suprafeţe de schimb sau conducte (elemente din ţeava)

5. Control nedistructiv

Control nedistructiv al îmbinărilor sudate şi materialelor metalice, în laboratoare proprii autorizate cu personal autorizat şi cu aparatură corespunzătoare diverselor procedee.

Procedee:

 • control vizual (V)
 • lichide penetrante (PT)
 • ultrasonic suduri (UTs)
 • ultrasonic table (UTt)
 • ultrasonic grosime (UTg)
 • gamagrafic cu radiaţii penetrante Ir192 (RTg)
 • pulberi magnetice (MT)
 • control spectral calitativ (pentru oţeluri aliate)
 • controlul durităţii diverselor materiale în diverse unităţi (HV, HB, HRC, etc.)

6. Control distructiv

Control distructiv asigurat prin laboratorul SAEM ENERGOMONTAJ S.A.BUCUREŞTI, sau prin colaborări locale (Facultatea de Mecanică, ISIM – Institutul de sudură şi încercări de materiale)

GAMA: Încercări mecanice, analiza chimică, metalografie micro şi macroscopică, analize tehnologice.

7. Servicii speciale

 • fabricaţie şi livrare oxigen în butelii (6.5mc)
 • diverse lucrări mecanice de reparaţii şi montaj
 • transport cu camioane de 20 t şi 10 t
 • închiriere de automacarale 25 t şi 12,5 t

Clienţi şi parteneri

Vezi proiectele noastre